Algemene voorwaarden Cake Hugs 

 

Artikel 1: Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten  die Cakes Hugs levert. 

Door een bestelling te plaatsen via internet of anderszins gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Cake Hugs. 

  

Artikel 2: Bestellen 

Bestellen kan in principe 24 uur per dag, 7 dagen in de week, via de website. Taarten en cakes dienen minimaal twee weken van te voren te worden besteld.  

Bruidstaarten 3 weken vooraf, in de zomer is het snel volgeboekt. 

Een kortere besteltermijn is alleen mogelijk als er open plekken zijn. Een opgegeven datum is in principe bindend, na ontvangst van uw aanbetaling. 

Reserveringen vinden plaats op volgorde van binnenkomst van de aanbetalingen. 

Uw bestelling verplaatsen kan alleen als de agenda dit toelaat.  

Neem hiervoor contact op met Cake Hugs. 

  

Artikel 3: Betaling 

Elke bestelling dient vooraf betaald te worden. 

 Een bestelling is definitief wanneer dit door Cake Hugs is bevestigd. Mocht de betaling niet op tijd zijn voldaan, zal er niet worden gestart met de voorbereidingen en behoudt Cake Hugs het recht om wijzigen aan te brengen of de opdracht te weigeren.   

Houdt u er rekening mee dat er bij annulering kosten in rekening gebracht kunnen worden, ook als de bestelling nog niet betaald is.  

Er wordt namelijk tijd voor u gereserveerd en er worden inkopen voor uw bestelling gedaan. Voor meer informatie over annuleren, zie Artikel 4. 

Artikel 3.1: Betaling workshops  

Elke reservering dient vooraf betaald te worden.  

Een workshop kunt u boeken via de webshop.  

Wanneer dit om welke reden dan ook niet lukt, ontvangt u een factuur. De betaling moet binnen 8 dagen na het ontvangen van de factuur voldaan zijn. 

 Een reservering is definitief wanneer dit door Cake Hugs is bevestigd. Mocht de betaling niet op tijd zijn voldaan, zal er niet worden gestart met de voorbereidingen en behoudt Cake Hugs het recht om wijzigingen aan te brengen of de workshop  te annuleren. 

  

Artikel 4: Annuleren 

Wanneer u een bestelling plaatst, gaat u akkoord met een betalingsplicht.  

In principe is uw bestelling pas definitief wanneer de betaling volledig is voldaan.  

Mocht u uw bestelling willen annuleren, dan kan het zijn dat hier annuleringskosten voor in rekening worden gebracht.  

Dit in verband met reeds gemaakte kosten en het gereserveerd houden van de gewenste leverdatum. Er gelden andere regels voor het annuleren van bruidstaarten en bestellingen vanaf 50 personen. 

Bekijk hieronder de restitutieschema’s. 
 
 

Annuleren: 

Binnen 0-7 dagen vóór de leverdatum                       Geen restitutie meer mogelijk 

Binnen 8-13 dagen vóór de leverdatum                     50% restitutie van de totale kosten 

Binnen 14 of meer dagen vóór de leverdatum                   75% restitutie van de totale kosten 

Per bestelling betaald u 25% administratiekosten, deze is defintief en ontvangt u niet retour, 

 
Artikel 4.1: Annuleren bruidstaart / trouworder of ontbinding van mondelinge overeenkomst. 

Afzien van mondelinge overeenkomst na kennismakingsgesprek (trouworders): 
Na het kennismakingsgesprek ontvangt u van ons de gespecificeerde overeenkomst. Deze overeenkomst blijft een week geldig, gedurende deze week blijft de gewenste leverdatum voor u gereserveerd. Binnen deze week kunt u de overeenkomst kosteloos ontbinden. 

Indien u als bruidspaar wilt afzien van de mondelinge overeenkomst, overeengekomen tijdens het kennismakingsgesprek, dan kunt u binnen 8 dagen contact opnemen met Cake Hugs per e-mail of via Whats-app. U ontvangt hierna een formulier om de overeenkomst te ontbinden. Let op: na 8 dagen moet de overeenkomst betaald zijn en kunt u de overeenkomst niet meer kosteloos ontbinden. Hierna behouden wij ons het recht bovenstaande restitutieregels voor bruidstaarten / trouworders aan te houden en brengen hierbij kosten in rekening. Wanneer uw order na 8 dagen niet betaald is, behoudt Cake Hugs, het recht om de overeenkomst te vernietigen en de gereserveerde datum weer beschikbaar te maken voor andere bruidsparen. 

  

  

Artikel 4.2 Annulering workshops  

Bij annulering van de workshop  

Tot 4 weken voor de datum krijgt u 100% retour 

Tot 3 weken voor de datum krijgt u 75% retour 

Tot 2 weken voor de datum krijgt u 50% retour 

Tot 1 week voor de datum 25% retour. 

In de laatste week is er helaas geen restitutie meer mogelijk in verband met de gemaakte kosten. 

. 

Artikel 4.3: Annulering door Cake Hugs 

Cake Hugs is een eenmanszaak. 

 Bij ziekte, familieomstandigheden of andere zwaarwegende privé-aangelegenheden waardoor een opdracht niet door kan gaan, wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd.  

In overleg met de klant kijken we wat er eventueel geregeld kan worden.  

Het kan voorkomen dat een bestelling geannuleerd moet worden. In dit geval zal er een restitutie van het al door u betaalde bedrag plaatsvinden.  

Dit wordt teruggestort naar het bij ons bekende rekeningnummer. Dit kan echter nooit meer zijn als het bedrag voor de opdracht overeengekomen. 

  

Artikel 5: Bruidstaarten 
Na het kennismakingsgesprek ontvangt u van ons de gespecificeerde overeenkomst. Deze overeenkomst blijft een week geldig, gedurende deze week blijft de gewenste leverdatum voor u gereserveerd. Binnen deze week kunt u de overeenkomst kosteloos ontbinden. 

De bezorging van uw bruidstaart / trouworder wordt door ons verzorgd. Wij dragen het risico voor het verzorgen en bezorgen van uw bruidstaart / trouworder. Cake Hugs is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan de geleverde producten nadat deze zijn afgeleverd op de afgesproken locatie.  

Cake Hugs is niet verantwoordelijk voor de handels- en verwerkingswijze van de feestlocatie. 
Bij bezorging op een feestlocatie dient u de locatie ervan op de hoogte te stellen dat u de bruidstaart door ons laat bezorgen. 

 Hierbij geeft u ook de afgesproken tijd, overeengekomen met Cake Hugs, door.  

Mocht deze tijd niet uitkomen, dan neemt u tijdig contact op met Cake Hugs om een nieuw bezorgtijdstip vast te leggen.  

Indien de bruidstaart op uw locatie niet in een koeling gezet kan worden, dan valt dit niet onder het risico van Taarten van Kris of de feestlocatie, maar onder het risico van het bruidspaar. 

Bruidstaarten / trouworders kunnen altijd bezorgd worden.  

Binnen een straal van 20km (gemeten vanaf Dunantstraat Zoetermeer) betaalt u geen reiskosten. Buiten dit gebied (gemeten vanaf Dunanstraat Zoetermeer) geldt een kilometervergoeding van €0,75 cent per gereden kilometer (heen en terug). 
Als er aanpassingen rondom de trouworder gewenst zijn, dan kan dit doorgegeven worden. Tot uiterlijk twee maanden voor de datum kunnen er dingen aangepast worden, hierna is het helaas niet meer mogelijk om veranderingen in de overeenkomst aan te brengen. Aanpassingen kunnen extra kosten met zich mee brengen en dit kan dus consequenties hebben voor de totale prijs. 
Indien u uw bruidstaart wilt annuleren, dan is dit alleen mogelijk door contact op te nemen met Cake Hugs via e-mail of Whats-app. U ontvangt hierna een formulier om de overeenkomst te ontbinden. Houdt er rekening mee dat er annuleringskosten in rekening kunnen worden gebracht. Wij houden ons aan bovenstaand schema, ongeacht de omstandigheden. Mocht u recht hebben op restitutie, dan wordt dit teruggestort naar het bij ons bekende rekeningnummer. Dit kan echter nooit meer zijn als het bedrag voor de opdracht overeengekomen.  

  

Artikel 6: Wijzigingen 

Als er aanpassingen rondom de uw bestelling (basistaarten, cupcakes, workshops en kinderfeestjes) gewenst zijn kan dit doorgegeven worden. Tot uiterlijk 1 week voor de datum kunnen er dingen aangepast worden, hierna is het helaas niet meer mogelijk om veranderingen in de overeenkomst aan te brengen. Aanpassingen kunnen extra kosten met zich mee brengen en dit kan dus consequenties hebben voor de totale prijs. 

Artikel 6.1: Wijzigingen bruidstaart 

Als er aanpassingen rondom de bruidstaart gewenst zijn kan dit doorgegeven worden. Tot uiterlijk 4 weken voor de leverdatum kunnen er dingen aangepast worden wat betreft het uiterlijk van uw bruidstaart en/of cupcakes / klein gebak, hierna is het helaas niet meer mogelijk om veranderingen in de overeenkomst aan te brengen. Het aantal personen van de bestelling kan tot 2 weken voor de leverdatum alleen naar boven worden aangepast, verder kunnen er binnen de laatste maand voor de leverdatum geen wijzigingen meer worden doorgegeven. Aanpassingen kunnen extra kosten met zich mee brengen en dit kan dus consequenties hebben voor de totaalprijs. 

  

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

Cake Hugs is niet aansprakelijk voor enige schade, letselschade (denk aan allergieën) en schade aan goederen.  

Cake Hugs is alleen aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van Cake Hugs.  

Bruidstaarten worden bezorgd. 

 Cake Hugs is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan de geleverde producten nadat deze zijn opgehaald of afgeleverd op de afgesproken locatie. 
 
Artikel 8: Afhalen 
Bestellingen dienen zelf opgehaald te worden in Zoetermeer bezorgen is alleen mogelijk bij hoge uitzondering en bij bruidstaarten. Buiten de gemeente Zoetermeer, worden reiskosten in rekening gebracht van €0,75 cent per gereden km (heen en terug).  

Bij het afhalen is het vervoer van de taart op eigen risico.  

Cake Hugs is niet verantwoordelijk voor leverings-, of communicatieproblemen veroorzaakt door verkeerd doorgegeven informatie. 

 
Artikel 8.1: Afgesproken afhaaltijd 
Afhalen kan tot 10 minuten vóór en 20 minuten ná de afgesproken tijd. Wanneer de afgesproken tijd onverwachts toch niet uitkomt, laat dit dan tijdig weten. Wanneer u niets laat weten en meer dan 15 minuten te laat komt, behoudt Cake Hugs het recht om naar eventuele andere afspraken te gaan en uw taart te vernietigen zonder recht op restitutie.  

Cake Hugs zal altijd contact met u proberen op te nemen wanneer u te laat bent. Helaas hebben we deze regel moeten maken. 

  

  

Artikel 9: Ontwerpen 

Taarten en/of cupcakes worden alleen op bestelling gemaakt. Cake Hugs heeft niets op voorraad. Een aangeleverde foto wordt door Cake Hugs gebruikt ter inspiratie. Een taart zal nooit 1 op 1 worden nagemaakt en kan dus afwijken van uw voorbeeld.  

Cake Hugs behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in uw ontwerp wanneer dit noodzakelijk is, een beter eindresultaat blijkt te geven, wanneer het technisch anders niet uitvoerbaar blijkt te zijn, of materialen of ingrediënten niet op tijd geleverd zijn.  

Uiteraard is dit niet de insteek en zal Cake Hugs altijd streven naar de verwachting van de klant.  
Hoewel onze voorkeur nadrukkelijk uitgaat naar het gebruik suikerbloemen is het, wanneer u dit wenst, ook mogelijk om verse bloemen op uw (bruids)taart te verwerken. 
Wij wijzen u echter op de risico's. Verse bloemen zijn bespoten en kunnen beestjes bevatten. 
Wij zullen de bloemen met de uiterste voorzichtigheid en zo veilig mogelijk op de taart verwerken. Wij maken hierbij gebruik van floral-tape, flower-picks en safety seal. Cake Hugs is echter niet aansprakelijk voor gevolgen veroorzaakt door het gebruik van verse bloemen op een (bruids)taart. 

  

Artikel 11: Prijzen 

De prijzen op de site zijn inclusief BTW. De prijzen op de site kunnen afwijken van de prijzen in de offerte / overeenkomst. Dit kan te maken hebben met verschillende vullingen, taartdecoraties, etc. De prijzen die in de offerte staan, zijn de prijzen waar u vanuit mag gaan. Typefouten voorbehouden. 

  

Artikel 12: Klachten 

Onze taarten worden met de grootst mogelijke zorg bereid en gedecoreerd. Mocht u echter toch niet tevreden zijn, bewaart u dan een gedeelte van het geleverde product en meld uw 

klacht binnen 24 uur, Cake Hugs uw klacht kan beoordelen en tot een passende oplossing kan komen.  

Klachten die na 48 uur na ophalen/bezorgen worden ingediend, kunnen niet in  behandeling worden genomen.  

Cake Hugs is niet verantwoordelijk voor het vervoer van de taart of de condities waarbij de taart bewaard wordt thuis of op locatie. 

  

Artikel 13: Privacy 

Cake Hugs gaat zorgvuldig met de privacy van de klant om.  

Cake Hugs garandeert de klant dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. 

 We gebruiken de gegevens van de klant om de bestelling zo zorgvuldig mogelijk af te handelen.